Kaynaklar

Bu sayfada CC lisansları ve kullanımları hakkında uzman, uygulamacı, aktivist ve bilim insanları tarafından hazırlanan tanıtım dokümanları, sunum, video, makale ve diğer kaynaklara yer verilmektedir.

Çeviri kaynaklar

Rehberler

Tanıtım dokümanları

Sunumlar

Videolar

Yayınlar