#CCTRwebinar: FAIR Veri Prensipleri ve Araştırma Verilerinin Yönetimi

CCTRwebinar 26 mart FB

Bilim insanları araştırma yaşam döngüsü içinde verinin hem üreticisi hem de kullanıcısı konumundalar. Verinin doğru biçimde analizi, depolanması ve kullanımı bir veri yönetim sürecini ve planlamayı gerektiriyor. Bu süreci evrensel ilkelere bağlı olarak yürütmek ise verinin bulunabilirliği, erişilebilirliği, makince, insan tarafından okunabilirliği ve yeniden kullanılabilirliğini mümkün kılıyor. Bu nedenle gelecek Creative Commons Türkiye webinar oturumunu araştırma verilerinin yönetimine ayırdık. Konuğumuz … Read more