Creative Commons 2021-2025 Stratejisi

COVID-19 pandemisi nedeni ile tüm dünya için çok zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Bütün olumsuzlukların yanında 2020, bilgiye açık erişimin ve ‘açık’ ekosistemin gerekliliğinin kanıtlandığı da bir yıl oldu. Pandemiyi yenmek için yapılan tüm bilimsel paylaşımlar ve işbirlikleri geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Yeni yılı karşılarken bilgiye erişimde kapsayıcılığı ve eşitliği merkeze alan, bu vizyonun parçası olacağımız bizi heyecanlandıran, Creative Commons’ın yeni beş yıllık stratejik planını sizlerle paylaşmak istedik.

Creative Commons (CC) 5 yıllık yeni stratejisini Aralık ayı ortasında yayınladı. 3 ay boyunca şeffaf ve katılımcı bir formatta global network üyeleri, danışmanlar, işbirliği yapılan paydaşlar ve kamuoyu görüşlerini de alınarak geliştirilen bu stratejinin Creative Commons için yeni bir başlangıcı temsil etmesi bekleniyor. Stratejinin vizyonunu toplum yararına hizmet eden adil bir bilgi ve kültür paylaşımı oluştururken, insanları ve toplulukları zorlukların üzerinden gelebilmeleri için ihtiyaç duydukları yasal, teknik ve politika çözümleriyle donatarak güçlendirmek misyonunu taşıyor.

CC bu yeni beş yıllık dönemde yalnızca daha fazla paylaşımı değil; bilginin ve kültürün daha iyi şekilde paylaşımını, geniş perspektifli bir açık paylaşımı hedefliyor. Bu amaçla yeni strateji, savunuculuk, altyapı inovasyonu ve kapasite geliştirme faaliyetleri içeren üç temel alan üzerine kurulu.

Creative Commons 2021-2025 strateji dokümanı web sitesinden erişilebilir halde. Stratejinin temelini oluşturan üç hedef alanını tanımlayan özet bilgiler ise şöyle:

Savunuculuk konulu ilk alan, açık ekosistemi yeniden biçimlendirmek hedefi taşıyor. Bu hedef dahilinde, toplum yararına eşitlikçi ve toplum yanlısı paylaşımı desteklemek için, Creative Commons Global Network and Şubeler ile birlikte, açık ekosistemi etkileyen yasaları, politikaları, normları ve kamuoyunu etkili, üretken, eşitlikçi ve esneyebilen açık paylaşımı destekleyerek şekillendirmeye çalışıyor. Açık paylaşımın gerçekleştiği çerçeveyi, faydalarını artırmak ve zorlukları ele almak için şekillendirmeyi hedefliyor. Kuralların, tüm ilgililer için paylaşımı daha iyi hale getirmesi için var olmasını istiyor.

Altyapı inovasyonu alanında, açık altyapıyı geliştirmeyi hedefliyor. Creative Commons, kamu yararına sürdürülebilir ve etik paylaşımı teşvik etmek için etkili, üretken, eşitlikçi ve esnek açık paylaşımı destekleyen yasal, sosyal ve teknik altyapıyı geliştirmeye ve yönetmeye çalışıyor. Paylaşımı daha iyi hale getirmek için somut etik ve ekonomik zorlukları karşılayan yenilikçi çözümler geliştirmek istiyor.

Kapasite geliştirme alanında ise, bilgi ve kültürel miras varlıklarını mümkün olduğunca açık bir şekilde erişilebilir kılmak için kurumsal dönüşümü hedefliyor. Creative Commons, kültürel miras, eğitim, araştırma ve veri alanındaki kamu ve özel kurumları ve devlet sektörlerini içeriklerini yasal olarak sağlam yollarla açmaları için etkinleştirmeyi, desteklemeyi ve motive etmeyi amaçlıyor. Paylaşımı daha iyi hale getirmek için kurumların potansiyelini optimize etmek istiyor. Herkese hizmet eden açık bir ekosisteme olan bağlılığının bir parçası olarak, yetersiz hizmet alan toplulukları temsil eden ve bunlara hizmet eden kurumsal ortaklara ve uygulayıcılara öncelik vermeyi planlıyor.

2021-2015 stratejisine ilişkin görüş veya varsa sorularınızı almak bizi mutlu eder . Hepinize sağlıklı, huzurlu, çalışmalarınızı CC lisansları ile paylaştığınız, CC lisanslı eserleri kullanarak yeni çalışmalar yarattığınız yeni bir yıl dileriz.