Açık Eğitim Haftası Webinarının Ardından

Dünyada Açık Eğitim Trendleri ve Türkiye’de Durum adlı webinar 12 Mart saat 14:00’de 80 katılımcı ile gerçekleştirildi. Yapıldığı tarih ve saat itibari ile, dünyada devam eden diğer Açık Eğitim Haftası çevrim içi etkinliklerine bakıldığında en yüksek katılımla gerçekleştirilen webinara katılanlara bu vesile tekrar teşekkür ederiz.

Açık eğitim konusunda uzaktan eğitim kavramından MOOCs’a uzanan uygulamaların artı ve eksilerinin tartışıldığı, dünyada MIT, OCW, EdX örneklerinden, Open Education Europe gibi bölgesel ve diğer ulusal uygulamalardan söz edilen, Türkiye’de açık eğitim kaynaklarının tarihçesinin anlatıldığı, TÜBA Ulusal Açık Ders Malzemeleri projesinden TÜBİTAK 5001 ve 5002 çağrılarının yorumlandığı, Creative Commons lisanslarının tanıtıldığı, kullanılan açık ders portallarının örneklendiği, projelerinin anlatıldığı verimli bir webinar oldu.

Değerlendirme bölümünde yalnız Türkiye’de değil dünyada da açık eğitim kaynakları konusunda soru işaretlerinin olduğu, eğitimde halen harmanlanmış (hybrid) modellerin tercih edildiği, açık ders malzemesi yaratmak ve kullanabilmek için paylaşım kültürünün önemli olduğu, açık lisanslarının internetin potansiyelini artırmak için kullanılması gereği vurgulanan konular arasındaydı.

Webinar Kaydı

Konuşmacılar ve Sunumları

Prof. Dr. Şirin Tekinay
Kadir Has Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı
MOOCs Üniversite Eğitimini Nasıl Değiştiriyor? Ulusal ve Global Trendler

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Koordinatörü
Türkiye’de ve Dünya’da Açık Eğitim Kaynakları

Orçun Madran
Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı
CC Türkiye Teknoloji Lideri
Açık Eğitim Kaynakları ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler, Projeler, Destekler

İlkay Holt
Özyeğin Üniversitesi, Kütüphane Direktörü
CC Türkiye Kamu Lideri
Açık Lisanslar ve Creative Commons Türkiye

Bir başka #ccturkiye etkinliğinde tekrar beraber olmayı dileriz.